Hvor godt er din kommune forberedt på fremtiden?

Koronapandemien kommer til forandre kommunene våre. Arbeidsledigheten og ulikhet enkan øke. Noen vil flytte fra byene for å få hage og bedre plass. Noen steder vil steder oppleve avfolking, mens andre kommuner vil vokse. Er kommunen din forberedt?

Startup Migrants mener inkluderende entreprenørskap og databasert politikk er avgjørende for at kommuner skal oppleve vekst i fremtiden

HVORFOR ER INNVANDRERGRÜNDERE VIKTIGE FOR DIN KOMMUNE?

Innvandrergründere er termostaten på en kommunes gründerkultur. Byer med sterk nyskapning er preget av en relativt høy andel kvinner og innvandrere som starter og driver bedrifter.

21% av alle europeiske grunnleggere er innvandrere. 36% av dem kommer fra land utenfor EU.

Bedrifter eiet av innvandrere har 50% større sannsynlighet for å ansette andre migranter.

I Sverige har 95.000 innvandrergründere skapt omtrent300.000 jobber.

VÅRE PRODUKTER

Vi jobber tett med kommuner, selskaper og oppstartsmiljøer for å sørge for at alle har like muligheter til å starte for seg selv.
product 001

HVORDAN-GUIDE

Hvordan utvikle et inkluderende næringsliv slik at innvandrergründere trives og blomstrer i din kommune.
Capture 1

Data du kan sammenligne med

Hvilke data trenger du for å fremme vekst i fremtiden? Få innsikt fra databasen vår.
Gründer_3

Forskole i gründerskap

Forskolen er et 3-dagers intensivkurs i gründerskap. Du lærer å utvikle dine ideer til å bli en forretningside og får hjelp til å realisere dem.

Datadreven lokal politikk

I løpet av en nedgangskonjunktur vil mange, spesielt innvandrere, bli gründere ut av nødvendighet. Jo bedre kommunen er for å legge til rette at  nødvendighetsgründere lykkes, jo flere arbeidsplasser vil det skapes. Det krever god lokal politikk.

Startup Migrants søker gjennom europeisk data og statistikk for å finne ut hvilke kommuner som fører den beste politikken for å stimulere til mange vellykkede etableringer. Deretter gir vi andre kommuner innsikt i våre funn og hjelper til å utvikle og implementere gode lokal løsninger.

Modig satsing, lokal forankring og datadrevne beslutninger er nøkkelen til mer verdiskaping, redusert arbeidsledighet og at kommuner kan komme seg bedre gjennom nedgangstider

500
0
Intervjuer med beslutningstakere, frivillige organisasjoner og innvandrergründere i Europa med mål om å finne beste praksis for innvandrergründerskap.
45
0
Studert sysselsetting, innovasjon og nyetablering i 45 byer i 15 land for å oppdage nøkkelelementene til vellykkede kommuner.
10
0
Skrevet 10 bøker om migrasjon, entreprenørskap, teknologi og byutvikling.

HER ER NOEN AV VÅRE FANTASTISKE SAMARBEIDSPARTNERE

HVA FOLK SIER?

Kundenes anmeldelser

I just finished reading Startup Migrants and it is amazing! It has my juices pumping so much, my wife has threatened with forcing me to wear the mask around the house to stop talking about entrepreneurship and migrants. Seriously, though, it was very inspiring and helpful to see so many pieces carefully placed together in a coherent way to show a bit of the way forward in regards to migration and entrepreneurship.

Kenny Clewett
Executive Director – Ashoka Hello Europe

A thorough research on the importance of migrants and their role in today’s global economy which is thirsty for creativity and problemsolvers. The book will present you migrants’ untold stories which I found inspiring. Furthermore, the book is rich with updated educational materials which makes it a must as a school textbook.

Alizamin
Feedback on our Amazon page

Ønsker du å legge igjen et budskap?

Send oss kontaktinformasjonen din med meldingen din – så kommer vi snart tilbake.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close