Startup Migrants: Innovasjonskraft fra migranter i Europa

Hvor viktige er migranter for å øke Europas innovasjonskraft? Dette spørsmålet søker forfatterne Nicolai Strøm-Olsen og Maria Amelie å besvare i den kommende boken Startup Migrants.

Få vår gratis håndbok

Get our free handbook

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close