Vi trenger en gründerdugnad for integrering!

I Tyskland har sysselsettingen blant innvandrere steget gjennom hele flyktningkrisen. I Norge står sysselsettingen stille. Vi trenger en gründerdugnad for integrering!

Etter et par år i fast jobb som teknologisjef i et større selskap, bestemte Shyam Venkatraman seg for å starte for seg selv. Først som konsulent for små og mellomstore bedrifter og i 2015 som teknologigründer. Sammen med sin kone Hazel Xavier lanserte de appen Larvik min by, hvor lokale butikker kunne profilere seg selv. Så startet de 3dlearning, e-læringsplattform for skoler med vekt på 3D og VR.

Selskapet har i dag 19 ansatte, og de tester det med flere skoler i Sandefjord. På sikt skal de lansere produktene globalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close