Mye ubrukt kompetanse

Som flyktning måtte jeg ta enorm stor risiko, og det gjør at jeg er mindre redd for risiko i dag. Den første tiden i Norge gikk jeg hele tiden på trynet med det norske språket og kulturen. Det gjorde meg ganske oppmerksom og ydmyk, som er en nyttig egenskap å ha med i et gründerteam, forteller Amelie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close