Kommentar av Linda Noor, daglig leder i Minotenk

De siste måneders debatt om rasisme og diskriminering har også kastet lys over det faktum at det er svært lite mangfold blant ledere i omtrent alle områder av det norske samfunnet. Dette gjør seg gjeldende i alt fra idrett, kultur, media- og kommunikasjonsbransjen, næringsliv og offentlig sektor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close