I norsk statistikk er Oslo landets eneste by, de andre byene er usynlige

Byene får en økende betydning for både økonomisk vekst, nyskapning og integrering. Derfor går sentraliseringen for fullt. I norsk statistikk finnes det imidlertid kun en by: Oslo. Og den er alltid best. Det taper landet på. Innvandrere som starter bedrifter i Malmö, har større sannsynlighet for å velge «gullstandarden» aksje- selskap enn norske gründere har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close