NorgesGuide

Norgesguide er delt opp i to hoveddeler. I den første delen gir innvandrerne konkrete forslag og tips om språkarbeid, arbeidsliv, familieliv og nettverksbygging. I den andre delen deler innvandrere sine meninger og gir råd til myndighetene om bosetting av nyankomne, innhold i introduksjonsprogrammet, informasjonsarbeid, integrering og inkluderingsarbeidet. Det kommer tydelig frem i boken at innvandrere ikke tilhører en homogen gruppe. Deres meninger om integrering er svært varierende. Der noen har forståelse for å ivareta egen kultur er andre opptatt av å bli norske så fort som mulig. Alt dette er satt sammen og håpet er at det fungerer som en rask Norgesguide.

Forfatter: Margaret Moiba

Boken utgis i juni 2019

Norgesguide er delt opp i to hoveddeler. 

I den første delen gir innvandrerne konkrete forslag og tips om språkarbeid, arbeidsliv, familieliv og nettverksbygging. 

I den andre delen deler innvandrere sine meninger og gir råd til myndighetene om bosetting av nyankomne, innhold i introduksjonsprogrammet, informasjonsarbeid, integrering og inkluderingsarbeidet.

Det kommer tydelig frem i boken at innvandrere ikke tilhører en homogen gruppe. Deres meninger om integrering er svært varierende. Der noen har forståelse for å ivareta egen kultur er andre opptatt av å bli norske så fort som mulig. 

Alt dette er satt sammen og håpet er at det fungerer som en rask Norgesguide.

Boken utgis i juni 2019

 

Forfatter: Margaret Moiba«Norgesguide er en bok som gjennom samtaler og spørreundersøkelser har laget et talerør for de viktigste stemmene i integreringspolitikken – innvandrerne selv. Norgesguide er en viktig bok som har potensialet til å blåse liv i flere viktige debatter rundt innvandring og integrering.» - Mia Aas Fjelldal, Sosiolog
«Det er viktig at innvandrere snakker godt norsk - for å kunne ta kontakt med folk og gi et positivt inntrykk, men det er også viktig at nordmenn lærer at flyktninger og innvandrere ikke er farlige!  Mennesker er mennesker.»  - Elaheh (33 år)
«Ja, vi er flyktninger eller innvandrere, men vi kan gjøre mye for Norge. Ikke vent på at kommune eller NAV skal bestemme praksisarbeid eller kurs. Det er bedre å selv lete etter kurs, jobb eller en utdanning man er interessert i.» - Hala (31 år)


Eller bestill gjennom oss på contact@startupmigrants.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close